סילבוס

הדמוקרטיה הישראלית בראי הכרזת העצמאות: ערכים ואזרחים

1.      מטרות

בשיעור זה נלמד להכיר מקרוב ולעומק את מסמך הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, כמסמך מכונן של הדמוקרטיה הישראלית. נדון במעמדה של ההכרזה מבחינה משפטית וערכית ונעסוק בסוגיות אקטואליות בחברה הישראלית לאורה כמו למשל: יחסי רוב – מיעוט בישראל, דת ומדינה, סובלנות וגזענות בחברה הישראלית, עקרונות הדמוקרטיה ומהותה של מחאה ציבורית בחברה דמוקרטית. 

2.      נושאי הלימוד

א.      מושגי יסוד : מדינה, פוליטיקה, לאום,  מדינת לאום

ב.      הרקע להקמת מדינת ישראל מנקודת מבט גיאופוליטית.

ג.       תוכן הכרזת העצמאות.

ד.      מעמדה של הכרזת העצמאות לאור פסיקות בג"צ עקרוניות: בג"צ קול העם, בג"צ כפר שמריהו, בג"צ רגוז'ינסקי, בג"צ לאה שקדיאל, ע"ב 1/65 .

ה.     חוקי היסוד במדינת ישראל ושאלת החוקה למדינה.

ו.        מדינת לאום אתנית יהודית ודמוקרטית.

ז.       עקרונות הדמוקרטיה. 

 

3.      ספר לימוד (on line) :

ספר הלימוד : "להיות אזרחים בישראל" מופיע בגרסה מתוקשבת ב:

http://www.civics.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=57956186

 

עמודי הספר הרלבנטיים לשיעורנו זה:

7-15 –הקדמה

244-268 – היסודות החוקתיים של מדינת ישראל

20-27 – לאום ומדינת לאום

84-88 הרעיון הדמוקרטי

95-99 המדינה הדמוקרטית : גישות שונות.

 

4.      דרישות מתלמידי הכתה

א.      קריאה והכנת שעורי בית משיעור לשיעור על פי הנחיית המורה.
ב.   סקירות אקטואליה שבועיות

ג.      עבודה מעשית בניתוח מציאות אזרחית בישראל.